19 września 2022

Do 30. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO 2022 zgłoszono ponad 500 fotografii. Mając na uwadze promowanie dokumentowania sytuacji i zjawisk z życia przyrody, w które nie ingerował człowiek jury konkursu postanowiło nagrodzić 13 fotografii w tym dwie prace zgłoszone przeze mnie przyznając im wyróżnienia.

21 czerwca 2022

Zapraszam na kolejną dwunastą prezentację mojej autorskiej wystawy fotograficznej pt. "Obary". Wernisaż odbędzie się 25 czerwca o godzinie 12:00 w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej "Młynarzówka" Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie. Na wystawie przygotowanej z okazji 45 rocznicy objęcia ochroną naturalnych fragmentów torfowisk przejściowych i wysokich typu subkontynentalnego znajdujących się w zachodniej części lasów Puszczy Solskiej zaprezentowanych zostanie 20 fotografii w formacie 82x55 cm w oprawie 100x70 cm. Prace przedstawiają charakterystyczne elementy krajobrazu rezerwatu przyrody "Obary" sfotografowane w zastanych warunkach na przestrzeni czterech pór roku. Wykonane zostały w latach 2012-2019 w okresie obowiązywania stosownego zezwolenia umożliwiającego mi poruszanie się w obszarze chronionym oraz fotografowanie przyrody. Podczas wernisażu odbędzie się pokaz autorskich prezentacji cyfrowych. Wystawa powstała dzięki wsparciu: Związku Polskich Fotografów Przyrody, Nadleśnictwa Biłgoraj i Gminy Biłgoraj. Ekspozycja potrwa do 31 sierpnia br.

1 czerwca 2022

Zapraszam w dniu 10 czerwca do Galerii Miejskiej w Strzyżowie na wernisaż oraz trwającą do 10 lipca prezentację wystawy fotograficznej, która jest efektem pleneru fotograficznego zrealizowanego pod nazwą "Krajobrazy Pogórza Strzyżowskiego- Wiosna". Plener odbył się w dniach 11-15 maja 2022 roku w malowniczych sceneriach Pogórza Strzyżowskiego. Wśród prezentowanych 30 prac w formacie 100x70 cm autorstwa 6 fotografów znalazły się też prace mojego autorstwa.

2 maja 2022

Zapraszam na kolejną prezentację mojej autorskiej wystawy fotograficznej pt. "Obary". Wernisaż odbędzie się 13 maja o godzinie 17:30 w galerii mieszczącej się w Oficynie przy Zespole Parkowo-Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej. W ramach wystawy przygotowanej z okazji 45 rocznicy objęcia ochroną naturalnych fragmentów torfowisk przejściowych i wysokich typu subkontynentalnego znajdujących się w zachodniej części lasów Puszczy Solskiej zaprezentowanych zostanie 20 fotografii w formacie 82x55 cm w oprawie 100x70 cm. Prace przedstawiają charakterystyczne elementy krajobrazu rezerwatu przyrody "Obary" sfotografowane w zastanych warunkach na przestrzeni czterech pór roku. Wykonane zostały w latach 2012-2019 w okresie obowiązywania stosownego zezwolenia umożliwiającego mi poruszanie się w obszarze chronionym oraz fotografowanie przyrody. Podczas wernisażu odbędzie się pokaz prezentacji cyfrowych. Wystawa powstała dzięki wsparciu: Związku Polskich Fotografów Przyrody, Nadleśnictwa Biłgoraj i Gminy Biłgoraj. Ekspozycja potrwa do 17 czerwca br.

22 kwietnia 2022

W konkursie na Fotografa Roku 2022 Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody, jury doceniło 11 prac mojego autorstwa przyznając następujące nagrody i wyróżnienia.

14 kwietnia 2022

Sezon na Roztocze i okolice to mapa turystyczna w skali 1:100 000 wydana przez Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, na zlecenie Stowarzyszenia Kwaterodawców Miasta i Gminy Zwierzyniec. Przedstawiony został na niej obszar Roztocza Zachodniego, Roztocza Środkowego i Równiny Biłgorajskiej (Puszczy Solskiej z Lasami Janowskimi) od Szastarki na północnym zachodzie po Lubyczę Królewską na południowym wschodzie i od Rudnika nad Sanem i Krzeszowa na południowym zachodzie po Grabowiec na północnym wschodzie. W zasięgu mapy znajdują się takie ważne miejscowości turystyczne, jak: Zamość, Biłgoraj, Frampol, Janów Lubelski, Józefów, Krasnobród, Susiec, Szczebrzeszyn i Zwierzyniec oraz obszar Roztoczańskiego Parku Narodowego. Na mapie zaznaczone są obiekty o walorach turystycznych i rekreacyjnych oraz aktualne przebiegi szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych, konnych oraz kajakowych na tle sieci drogowej i kolejowej, pokrycia terenu i wód oraz obszarów ochrony przyrody. Na rewresie znalazły się szczegółowe opisy najważniejszych atrakcji regionu wraz z fotografiami, które je ilustrują. Dwie fotografie mojego autorstwa ilustrują opisy obiektów przyrodniczych z obszaru Gminy Biłgoraj.

Mapa dostępna w Stowarzyszeniu Kwaterodawców Miasta i Gminy Zwierzyniec,
22-470 Zwierzyniec, ul. Słowackiego 2, e-mail: agrozwierzyniec@wp.pl, tel. 600 338 318
oraz na targach turystycznych i imprezach turystycznych w regionie

12 kwietnia 2022

29 kwietnia br. o godz. 18:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Krzyżu Wielkopolskim odbędzie się wernisaż jubileuszowej wystawy członków Związku Polskich fotografów Przyrody - 25 lat ZPFP. Prezentacja wystawy potrwa do końca maja i można ją oglądać w godzinach pracy centrum kultury. Wśród prezentowanych prac można oglądać również fotografię mojego autorstwa.

21 lutego 2022

Zapraszam na prezentację i wernisaż wystawy pt. "Zauroczeni naturą" do Biłgorajskiego Centrum Kultury. Wystawa prezentowana jest w terminie od 21 lutego do 31 marca br., natomiast wernisaż odbędzie się w dniu 4 marca o godz.17:00. Wystawa przygotowana została w 2019 roku w przypadające wtedy 15-lecie utworzenia Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody oraz 45-lecie powołania Roztoczańskiego Parku Narodowego. Składa się z 30 wybranych prac fotograficznych w formacie 75x50 cm, wykonanych przez 20 członków Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego ZPFP. Stosownie do zróżnicowania zainteresowań fotograficznych autorów prac, na wystawie prezentowane są różnorodne tematy fotografii przyrodniczej, jak makrofotografia, flora, fauna, klimatyczne pejzaże, czy próby artystycznej interpretacji przyrody. Wśród autorów prac znalazła się też moja osoba i dwie prace podpisane moim nazwiskiem.

14 stycznia 2022

Od 11 stycznia br. w Pawilonie IX Palmiarni Poznańskiej podziwiać można prace nagrodzone i wyróżnione w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Przyrodniczej FOTO EKO 2021, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra". Konkurs organizowany jest już po raz dwudziesty dziewiąty, a jego celem nadrzędnym jest każdorazowo utworzenie wystawy i wywołanie zachwytu u młodych odbiorców, których wrażliwość dopiero się kształtuje. FOTO EKO promuje dokumentowanie sytuacji i zjawisk z życia przyrody, w które nie ingerował człowiek. Wśród prezentowanych na wystawie fotografii znalazła się wyróżniona w konkursie praca mojego autorstwa pt. Obuwiki. Ekspozycja ta potrwa do 11 lutego br.

4 stycznia 2022

Dwie fotografie mojego autorstwa ilustrują karty kalendarza Pejzaże Lubelszczyzny 2022 wydanego przez firmę Tabal z siedzibą w Lublinie. Kalendarz został wydrukowany w formacie 100x70,7 cm i tworzy go 13 plansz ilustrowanych pracami przedstawiającymi krajobrazy jakie możemy zobaczyć na Lubelszczyźnie. Moje prace znalazły się na kartach lutego oraz września i przedstawiają pejzaże Roztocza Zachodniego.