Fotograf Roku 2020 Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego ZPFP
17 kwietnia 2020

W konkursie na Fotografa Roku 2020 Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody, jury doceniło aż 17 prac mojego autorstwa i przyznało mi następujące nagrody i wyróżnienia w ośmiu z dziewięciu kategorii: