Grzegorz Szkutnik fotografia krajobrazowa i przyrodnicza
Przyroda Polska 11/2018 I 12/2018
5 grudnia 2018

Ponownie moje fotografie ilustrują czytanki dla dzieci, które publikowane są w Biuletynie Eko-edukacyjnym, dodatku do miesięcznika Przyroda Polska. Dwie fotografie mojego autorstwa zostały opublikowane w Biuletynie Eko-edukacyjnym z listopada, gdzie ilustrują czytankę pt. Górska wyprawa" oraz dwie w wydaniu grudniowym, gdzie jedna znalazła się na okładce biuletynu, natomiast druga ilustruje czytankę dla dzieci pt. "Zima kwitnie".