Grzegorz Szkutnik fotografia krajobrazowa i przyrodnicza
Kalendarz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie
20 grudnia 2017

Fotografia mojego autorstwa posłużyła do zilustrowania jednej z 13 kart kalendarza ściennego na 2018 rok przygotowanego na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Moja praca wykonana w Puszczy Solskiej na obszarze administrowanym przez Nadleśnictwo Biłgoraj znalazła się na karcie z miesiąca marca.