Grzegorz Szkutnik fotografia krajobrazowa i przyrodnicza
Przyroda Polska 7/2014
4 lipca 2014

W najnowszym numerze miesięcznika Przyroda Polska opublikowano dwie fotografie mojego autorstwa. Pierwszą przedstawiającą parę żołn zamieszczono na okładce czasopisma, natomiast drugą przedstawiającą łoszaka wykorzystano do zilustrowania tekstu pt. "Próba wznowienia polowań na łosie".