Grzegorz Szkutnik fotografia krajobrazowa i przyrodnicza
Przyroda Polska 9/2014
5 września 2014

Fotografia mojego autorstwa już po raz drugi w tym roku zdobi okładkę czasopisma Przyroda Polska. Tym razem jest to numer wrześniowy, a na okładce znalazł się borowik szlachetny. Oprócz tej fotografii wewnątrz numeru w dziale Eko informacje opublikowano jeszcze fotografię łosia mojego autorstwa, która ilustruje tekst "Policzą ponownie łosie".