Fotograf Roku 2015 Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego ZPFP
28 lutego 2015

Cztery moje prace zostały docenione w konkursie na Fotografa Roku 2015 Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Jury konkursu przyznało moim pracom następujące nagrody w czterech kategoriach tematycznych.

II nagroda w kategorii Krajobraz za pracę pt. W barwach poranka
II nagroda w kategorii Impresje za pracę pt. Leśna impresja
Wyróżnienie w kategorii Ptaki za pracę pt. Powitanie wiosny
Wyróżnienie w kategorii Owady i pajęczaki za pracę pt. Delikatność