Album Nadleśnictwo Józefów walory przyrodnicze
18 grudnia 2015

Kolejne wydawnictwo trafiło właśnie do moich rąk, mianowicie album fotograficzny pt. Nadleśnictwo Józefów walory przyrodnicze. Album został poświęcony jednemu z najciekawszych przyrodniczo nadleśnictw w regionie, swym zasięgiem obejmujące lasy Puszczy Solskiej z największą ostoją głuszca oraz lasy Roztocza w strefie krawędziowej z rezerwatami przyrody "Czartowe Pole" i "Nad Tanwią". W wydawnictwie tym zamieszczono 12 fotografii mojego autorstwa, z których prezentuję wybrane na stronach albumu.