Fotograf Roku 2023 Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego ZPFP
26 kwietnia 2023

W konkursie na Fotografa Roku 2023 Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody, jury doceniło 6 prac mojego autorstwa przyznając następujące nagrody i wyróżnienia.