Fotograf Roku 2022 Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego ZPFP
22 kwietnia 2022

W konkursie na Fotografa Roku 2022 Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody, jury doceniło 11 prac mojego autorstwa przyznając następujące nagrody i wyróżnienia.