Kalendarz EKO-Wisła 2022
21 grudnia 2021

Dwie fotografie mojego autorstwa, które zostały nagrodzone w ramach V Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Perły Polskiej Przyrody znalazły się w kalendarzu wydanym na rok 2022 przez Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów Eko-Wisła. W kalendarzu znalazło się 13 prac z grona nagrodzonych przez jury tegorocznej edycji konkursu.