Nadleśnictwo Parczew - mapa turystyczna
23 lipca 2021

Na zlecenie Nadleśnictwa Parczew została przygotowana mapa turystyczna, która swoim zasięgiem obejmuje obszar administrowany przez Nadleśnictwo wraz z terenami przyległymi. Na mapie w sposób czytelny zamieszczono wszystkie ważne informacje takie jak: obszary leśne, obszary chronione, szlaki, ścieżki i trasy rowerowe oraz aktualną istniejącą infrastrukturę. Na odwrocie mapy znalazły się najważniejsze informacje o Nadleśnictwie, ciekawe opisy przyrody i zabytków dodatkowo ilustrowane fotografiami. W tej części znalazło się sześć fotografii mojego autorstwa, które ilustrują informacje poświęcone dolinie Bobrówki, alei dębów w Gościńcu i rezerwatowi przyrody Lasy Parczewskie. Mapa została zrealizowana w ramach promocji Nadleśnictwa Parczew.