Przyroda Polska 4/2021
6 kwietnia 2021

Na okładce najnowszego wydania miesięcznika Przyroda Polska została opublikowana fotografia mojego autorstwa przedstawiająca kwitnącą knieć błotną. Wewnątrz numeru zostały wykorzystane do zilustrowania artykułów kolejne trzy fotografie podpisane moim nazwiskiem.